Wolne miejsca pracy w TEDi

Wraz ze wzrostem stale poszukujemy nowych pracownic i pracowników. Każdy, kto wykazuje zaangażowanie, elastyczność i jest zdyscyplinowany, pasuje do TEDi. Dzięki płaskiej hierarchii i szybkim możliwościom awansu oferujemy możliwości rozwoju zawodowego, które stały się rzadkością w dziedzinie handlu.

Ponieważ cyfrowe dokumenty aplikacyjne są łatwiejsze do przetworzenia, a jako kandydat otrzymasz szybciej odpowiedź, prosimy o złożenie wniosku za pośrednictwem naszego internetowego formularza zgłoszeniowego internetowy formularz zgłoszeniowy.

Google Analytics

Google Analytics is a tracking tool of the US company Google LLC, which serves the traffic analysis of web pages. The service investigates e. g. the origin of the visitors, their length of stay on individual pages, as well as the use of search engines and allows a better success control of advertising campaigns. Your data will be sent anonymously and can not be returned to you personally.