TEDi bierze odpowiedzialność za zrównoważony rozwój

TEDi udowadnia, że ​​uczciwe ceny, dobra jakość, zróżnicowana oferta i trwałe zaangażowanie nie wykluczają się wzajemnie. Podstawą tego jest sukces gospodarczy i ciągła konkurencyjność przedsiębiorstwa. Od 2004 roku integrujemy "zrównoważony rozwój" z naszą strategią korporacyjną, przejmując od samego początku odpowiedzialność społeczną. Od tego czasu podjęto wiele kroków, aby zagwarantować, że TEDi będzie kontynuować swoją drogę do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa handlowego. Dlatego część naszych sukcesów przekazujemy naszym pracownikom, środowisku i społeczeństwu: Oznacza to dla nas sensowne zarządzanie.

Jesteśmy świadomi, że równowaga pomiędzy rodziną a zawodem jest we współczesnym świecie pracy decydującym czynnikiem, aby przyciągać i zatrzymywać zmotywowanych i zadowolonych pracowników. Powstające i planowane działania harmonizacji życia zawodowego i prywatnego, a także kształcenie i dalsze kształcenie naszych pracowników znajdują się w centrum naszych działań w dziedzinie "pracownik".

Zdefiniowaliśmy znaczenie zmian klimatycznych i globalnego niedoboru zasobów jako priorytety środowiskowe. Aby sprostać tym wyzwaniom na poziomie korporacyjnym, ogłosiliśmy redukcję naszych całkowitych emisji jako podstawowy cel. Wszystkie wdrożone i zamierzone działania służące osiągnięciu tego celu klimatycznego podsumowaliśmy w dziedzinie "Środowisko".

Każda działalność - czy to w centrali, podczas transportu towarów, w oddziałach lub ostatecznie w produkcji - ma wpływ na ludzi i środowisko. Uważamy się za współobywateli i ponosimy odpowiedzialność społeczną poprzez zaangażowanie społeczne, sponsoring i darowizny. Działania tych obszarów są zawarte w dziedzinie  "Społeczeństwo".

W zrównoważonym rozwoju działalności handlowej TEDi optymalizacja asortymentu i produktów ma ogromne znaczenie. Zgodnie z ekonomicznymi aspektami i warunkami rynkowymi, spostrzegamy nasz asortyment z perspektywy zrównoważonego rozwoju i wymieniamy artykuły w razie możliwości lub przyjmujemy nowe. Działania wdrożone w tym kontekście są przedstawione w dziedzinie "Asortyment".

Google Analytics

Google Analytics is a tracking tool of the US company Google LLC, which serves the traffic analysis of web pages. The service investigates e. g. the origin of the visitors, their length of stay on individual pages, as well as the use of search engines and allows a better success control of advertising campaigns. Your data will be sent anonymously and can not be returned to you personally.