Slova od drveta

Slova od drveta

Slova od drveta

po 4 x A do Z,
Veličina slova: 1,5 x 1 x 0,2 cm,
drvo

Boje:
Slova od drveta
pakiranje 14 kn uključujući PDV