Poszda za cvijeće

Poszda za cvijeće

Poszda za cvijeće

cca. 20,5 x 16,5 cm,
cement

Boje:
Poszda za cvijeće
35 kn uključujući PDV