Posude za hranu

Posude za hranu
Posude za hranu

Posude za hranu
Posude za hranu

Posude za hranu

Posude za hranu

400 ml, Ø cca 15 x 5,5 cm,
različite boje

Boje:
Posude za hranuPosude za hranuPosude za hranu
6 kn uključujući PDV