Blok za crtanje

Blok za crtanje

Blok za crtanje

DIN A3,
80 listova

Boje:
Blok za crtanje
26 kn uključujući PDV