Blok za crtanje

Blok za crtanje

Blok za crtanje

DIN A4,
32 listova

Boje:
Blok za crtanje
16 kn uključujući PDV